Wisata Cirebon “Tempo Doeloe”: Keraton Kacirebon (1800 M)

kacirebonan

kacirebonanKeraton Kacirebonan didamel teng warsa 1800 Masehi, katah nyimpen barang-barang tinggalan sejarah, di antawise Keris Wayang, Gaman Perang nganti Gamelan. Keraton Kacirebonan wonten teng wewengkon Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan, kirang langkung setunggal kilometer sisih kilen saking Keraton Kasepuhan, lan kirang langkung gangsalatus meter sisih kidul Keraton Kanoman.

Keraton Kacirebonan mangrupi pemekaran saking Keraton Kanoman, sesampune Sultan Anom IV yaiku Panembahan Ratu Muhammad Khaerudin seda, Putra Mahkota ingkang selerese kedah gentosaken dampar utawi tahta, diasingaken dening Belanda teng Ambon keranten dianggep dados pemberontak.

Nalika kiyambeke dugi malih saking pengasingan, dampar utawi tahta Keraton Kanoman sampun dicepeng dening PR. Abu Sholeh Imamuddin. Keranten wontene mupakat keluargi, selajenge PR. Anom Madenda ngadegaken Istana Kacirebonan, teras medal Carbon I dados Pangeran Kacirebonan ingkang pertami.

(dikempalaken saking katah sumber, diserat malih dening Mugi Handoyo)

 

baca juga :

- Wisata Cirebon “Tempo Doeloe”: Keraton Kasepuhan (1529 M)

Wisata Cirebon “Tempo Doeloe”: Keraton Kanoman (1588 M) 

Wisata Cirebon “Tempo Doeloe”: Masjid Agung Sang Cipta Rasa (1489 M)

13281 Total Views    4 Views Today

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below